Publikaties Heemkunde Zonhoven

Volgende publikaties zijn bij ons beschikbaar :

Jaarboek 2019

Volgende thema’s komen aan bod:


 •  een historische uiteenzetting met de titel “Sonuwe”;
   de rupsenplaag in het verleden;
   een ‘verkeerde’ Lieve-Heer in de kapel van Teneikenen;
   enkele zeer oude bidprentjes;
   ‘moord te Zonhoven’;
   foto’s  Genkerbaan;
   enkele bijzondere activiteiten van onze Koninklijke Heemkundekring


       Prijs: 5€

Jozef Schevernels

Als herinnering aan haar broer Jef stelde zijn zus Yvonne het fotoalbum van zijn feestelijke inhaling en eremis ter beschikking van de Koninklijke Heemkundekring Zonhoven vzw.  Het fotoalbum werd indertijd samengesteld naar aanleiding van de inhaling in zijn geboortedorp Zonhoven op zaterdag 08 april 1967 en de plechtige eremis op zondag 09 april 1967 van pater Salvatoriaan, Jef Schevernels,.
Het is een mooi werk geworden over een respectabel persoon, voor de meeste Zonhovenaren totaal onbekend.
De gedachtenis aan Jef levendig houden, vijftig jaar na zijn priesterwijding, dat was dus het opzet. Een gouden priesterjubileum vieren in 2017 zou mooi zijn geweest, maar helaas.


Prijs: 12€

Louis (Lowieke) Remans alias "Den Toeter"

Dit is  het verhaal van Louis Remans en hoe hij aan zijn bijnaam ‘Den Toeter’ kwam. En waarom deze naam na zovele jaren nog steeds gangbaar is in Zonhoven.
In de omgang noemde men Louis eerst steevast ‘Lowieke’, waarschijnlijk omdat hij vrij klein was. Dat was niet ongewoon in die tijd, want het grootste deel van de mensen was indertijd klein van gestalte.
Johannes, Ludovicus Remans zag het levenslicht te Zonhoven op 20 mei 1879. Van beroep was hij sigarenmaker, hij huwde op 25 november 1904 met Josephina Bammens, geboren te Zonhoven op 10 november 1878 en van beroep landbouwster.
Louis was dan wel volgens de huwelijksakte sigarenmaker, maar waar voerde hij deze activiteit uit? Dat hij buitenshuis werkte, was eigenlijk al buitengewoon. De meeste Zonhovenaren waren immers landbouwers en werkten dus thuis.


Prijs: 5€

Terugblik op Zonhoven

Terugblik op ZONHOVEN is een fotoboek dat een impressie geeft van de intensieve werking die de Koninklijke Heemkundekring Zonhoven vzw over een periode van 60 jaar presteerde. Het belicht heel specifiek de diverse activiteiten van de Heemkundekring over een tijdspanne van 1953 tot 2013.


Prijs: 25€

20 korte Zonhovens verhalen

Deze 20 verhalen behandelen zeer diverse thema’s : van koning Leopold III, over Roco Granata in Zonhoven tot Cinema Pax en ‘Van molenhuis tot Christus op het kruis’ . Ze werden jarenlang opgetekend en nu gebundeld zodat er een rijk, levendig archief ontstaat van kleine wetenswaardigheden en interessante gebeurtenissen uit het recente of verdere verleden. Het geheel is bedoeld om het geheugen van de Zonhovenaar op te frissen en om bij gelegenheid prettige herinneringen op te halen en verder te vertellen.


Prijs: 18€

Camping Holsteenbron

Maurice Broux, zoon van Alfons, beschrijft de opkomst en de uitbating van de camping Holsteenbron.
Het was indertijd een handelszaak, die niet zo voor de hand liggend was en al zeker niet voor de plaatselijke Zonhovense bevolking. De meeste mensen hadden nog nooit gehoord van een camping en wisten dus ook niet wat ze zich daarbij moesten voorstellen.
Maar van de beslissing van Fùnske (Alfons Broux) om zo’n zaak op te starten, keek  eigenlijk niemand meer op. Het ging in de beginperiode van pa Broux niet op de eerste plaats ging om de inkomsten maar om een goed onderhouden recreatiepark, waar het aangenaam vertoeven was voor de bezoekers en voor iedereen, hemzelf inbegrepen.
Aan de hand van tekst maar vooral met massa’s sprekend beeldmateriaal vertelt het boek de boeiende ontwikkelingsgeschiedenis van camping Holsteenbron te Zonhoven.  
De camping ‘Hosteenbron’ bestaat nog steeds en betekent nog steeds een aangename pleisterplek voor honderden kampeerders en nog veel meer fietsers.


Prijs: 15€

Graaf Gerard van Loon en Rieneck

Deze historische roman van Roger Maes vertelt het verhaal van Graaf Gerard van Loon, de zesde graaf van Loon. Hij stamt uit Rheineck, bij Breisig aan de Rijn en bestuurde het graafschap Loon van 1171 tot 1194.

Na een conflict met de prinsbisschop van Luik verhuisde graaf Gerard van Borgloon naar Kuringen. Kuringen lag strategisch op de noord-zuidas, de abtenweg van Sint-Truiden tot in de Kempen.
Kuringen ontwikkelde zich tot een militair centrum, terwijl Hasselt uitgroeide tot handels- en ambachtscentrum.
Graaf Gerard nam net als zijn vader Lodewijk I deel aan een kruistocht naar het Heilig Land (derde kruistocht 1189 – 1192) o.l.v. de Duitse keizer Frederik I, Barbarossa.
In die tijd leefde ook de meester-minnedichter Hendrik van Veldeke  (1150 – na 1184),
Verder trad graaf Gerard herhaaldelijk op als krijgsheer in  dienst van de keizer van het heilig Roomse rijk  (1184 - 1195) want als leenman was graaf Gerard verplicht om in het leger van de Duitse keizer zijn verantwoordelijkheid op te nemen.

De groote Oorlog

In tientallen boeken en tijdschriften is het verloop van “De Groote Oorlog” weergegeven. Ook de Koninklijke Heemkundekring van Zonhoven heeft een boek samengesteld als eerbetoon aan de Zonhovense soldaten die, voor onze vrijheid, vier jaren lang vochten aan de IJzer, er sneuvelden of krijgsgevangen genomen werden. In 1914 telde Zonhoven ca. 3.500 inwoners. 200 Zonhovense mannen waren rechtstreeks bij de oorlog betrokken als soldaat en 21 onder hen sneuvelden; bovendien werden er nog 52 personen weggevoerd. Voor hen is dit een “huldeboek” geworden, opdat niemand hen nooit zou vergeten.


Prijs: 21€