Graag gratis lid worden !!

Ondergetekende wenst lid te worden van de Koninklijke Heemkundekring Zonhoven vzw

  

Zij/hij zal door het lidmaatschap genieten van de volgende voordelen:


  • jaarboek van de KHZ vzw
  • lidmaatschap en verzekering van Heemkunde Limburg
  • toegang tot het uitgebreide archief van de KHZ vzw
  • deelname aan alle activiteiten van de KHZ vzw
  • deelname aan onze Nieuwjaarsdrink
  • 10% korting op al onze uitgebrachte en uit te brengen publicaties
  • uitgebreide steun en hulp van meer ervaren leden bij opzoekingen
  • geen lidgeld.Deze gegevens zijn bestemd voor de administratie van de KHZ vzw. Zij worden enkel gebruikt voor het opstellen van de ledenlijsten, bestemd voor de KHZ vzw zelf, Heemkunde Limburg (verzekering), Heemkunde Vlaanderen en de gemeente Zonhoven (subsidieaanvraag).

 
 
 
 
 
 
 
 
Stambomen
Wereldoorlog 1 & 2
Families
Oude gebouwen
Kerken en Kapellen
Bidprenten en berichten
Geschiedenis van Zonhoven
Geschiedenis algemeen
Verenigingen en sportclubs
Archief beheer , scannen en organiseren documenten
Kennis van Computer programmes zoals Office (Word, Excel, ...)
Organiseren van tentoonstellingen
Alles
 
 


WO II   ZONHOVEN

 

75 jaar na de verschrikkelijke oorlog 1940-1945, waarvan de gevolgen voor velen nog steeds niet vergeten zijn, brengt de KHZ vzw een objectieve bijdrage als herinnering aan op de eerste plaats de Zonhovense  mensen die er noodgedwongen bij betrokken waren maar ook als waarschuwing voor de volgende generaties:

“Laat zo’n catastrofe nooit meer gebeuren!”

Na een zeer algemene duiding van WO II, concentreert de KHZ vzw zich specifiek op de Zonhovenaar, d.w.z. op een deel van het documentatiemateriaal dat wij in onze eigen archieven ter beschikking hadden en dat wij in de archieven van onze gemeente Zonhoven konden aantreffen.

De lezer vindt er een overzicht van de hulpprojecten, de gemeentelijke en parochiale gezagsdragers van die tijd, het vluchtelingenprobleem, waarmee de Zonhovenaar toen al werd geconfronteerd en een artikel over veldmaarschalk Montgomery, die hier enige tijd verbleef.

Daarna volgen een reeks (in die tijd) actuele artikels uit het Belang van Limburg en een langere bijdrage over de Russische en vooral de Zonhovense krijgsgevangenen

Deze uitgave besluit met een aantal foto’s over de VREDE, die uiteindelijk 75 jaar geleden een feit werd.


Na de Coronamaatregelen te verkrijgen bij UITPUNT en bij de KONINKLIJKE HEEMKUNDEKRING ZONHOVEN VZW (oud-gemeentehuis, iedere donderdag tussen 13 en 16 u. of de eerste zaterdag van elke maand, zelfde uren). Prijs: € 25 + (eventueel) Verzending € 7


Bij verzending:

Gelieve € 32 over te schrijven op de bankrekening

BE03 0689 0862 4184 (BIC: BBRUBEBB) van de KHZ vzw, Heuvenstraat 4, 3520 Zonhoven met vermelding WO II Zonhoven.


Na ontvangst van deze som wordt u het boek per omgaande toegestuurd.