WO II   ZONHOVEN


 75 jaar na de verschrikkelijke oorlog 1940-1945, waarvan de gevolgen voor velen nog steeds niet vergeten zijn, brengt de KHZ vzw een objectieve bijdrage als herinnering aan op de eerste plaats de Zonhovense  mensen die er noodgedwongen bij betrokken waren maar ook als waarschuwing voor de volgende generaties:

“Laat zo’n catastrofe nooit meer gebeuren!”

Na een zeer algemene duiding van WO II, concentreert de KHZ vzw zich specifiek op de Zonhovenaar, d.w.z. op een deel van het documentatiemateriaal dat wij in onze eigen archieven ter beschikking hebben en dat wij in de archieven van onze gemeente Zonhoven konden aantreffen.

De lezer vindt er een overzicht van de hulpprojecten, de gemeentelijke en parochiale gezagsdragers van die tijd, het vluchtelingenprobleem, waarmee de Zonhovenaar toen al werd geconfronteerd en een artikel over veldmaarschalk Montgomery, die hier enige tijd verbleef.

Daarna volgen een reeks (in die tijd) actuele artikels uit het Belang van Limburg en een langere bijdrage over de Russische en vooral de Zonhovense krijgsgevangenen

Deze uitgave besluit met een aantal foto’s over de VREDE, die uiteindelijk 75 jaar geleden een feit werd.


Nu reeds te verkrijgen bij de KONINKLIJKE HEEMKUNDEKRING ZONHOVEN VZW (oud-gemeentehuis, donderdag tussen 13 en 16 u. alleen op afspraak– onze deuren blijven gesloten wegens de coronamaatregelen).


Bij "UITPUNT Zonhoven"   (Toeristischedienst) kan je het boek ook kopen.


Prijs, € 25 (bij versturen in België + € 7) vooraf over te schrijven op  rekeningnummer Koninklijke Heemkundekring Zonhoven vzw:

BE03 0689 0862 4184 (BIC: BBRUBEBB)


In deze moeilijke tijden zouden wij het op prijs stellen als u uw bezoek met ons zou afstemmen via mail heemkundezonhoven@gmail.com  of telefonisch 0473/283017.


Wij zorgen dan ervoor dat er niet teveel mensen tegelijk aanwezig zijn.

       Jaarboek 2020   Heemkunde Zonhoven