Leden Heemkunde Zonhoven


Raad van Bestuur  


Maurice Broux (voorzitter)         0472 78 85 24 

Guy Rutten (ondervoorzitter)      0491 33 17 92 

Ludo Bunkens (secretaris)          0473 28 30 17 

Jean Cocquydt (penningmeester)  0497 53 20 10


Ann Pirotte, Patrick Vanderlooy, André Vanhamel  (bestuurders)


Leden


 • Bya Jean  
 • Bogaerts Robert  
 • Bos Lea
 • Broux Maurice ( Voorzitter)
 • Bunkens Ludo  (Secretaris)
 • Cocquydt Jean  (Penningmeester)
 • Elens Nestor  
 • Hermans Ludo  
 • Indeherberge Kristof  
 • Indeherberge Ludo  
 • Jeurissen Jos  
 • Jacobs Jean
 • Langers Guido  (Ere-voorzitter)
 • Maes Roger  
 • Pirotte Ann  
 • Pluymers Sylvain  (Ere-lid)
 • Rutten Guy  (Ondervoorzitter)
 • Spelmans André  
 • Switten Marcel  (Ere-secretaris)
 • Vanbockrijck Roger  
 • Vandeput Nicole  
 • Vanderlooy Patrick  
 • Vanhamel André   
 • Vanloffelt Viviane   

 

Koninklijke Heemkundekring Zonhoven vzw.

 Heuvenstraat 4,

 3520 Zonhoven


 Bankrekening: BE03 0689 0862 4184

 Ondernemingsnummer : 0424540393

 Telefoon: 011 81 04 11 Toestel 476


 Email :  info@heemkundezonhoven.be


 Website administrator:  Jean BYA  (jean.bya@heemkundezonhoven.be)


WO II   ZONHOVEN

 

75 jaar na de verschrikkelijke oorlog 1940-1945, waarvan de gevolgen voor velen nog steeds niet vergeten zijn, brengt de KHZ vzw een objectieve bijdrage als herinnering aan op de eerste plaats de Zonhovense  mensen die er noodgedwongen bij betrokken waren maar ook als waarschuwing voor de volgende generaties:

“Laat zo’n catastrofe nooit meer gebeuren!”

Na een zeer algemene duiding van WO II, concentreert de KHZ vzw zich specifiek op de Zonhovenaar, d.w.z. op een deel van het documentatiemateriaal dat wij in onze eigen archieven ter beschikking hadden en dat wij in de archieven van onze gemeente Zonhoven konden aantreffen.

De lezer vindt er een overzicht van de hulpprojecten, de gemeentelijke en parochiale gezagsdragers van die tijd, het vluchtelingenprobleem, waarmee de Zonhovenaar toen al werd geconfronteerd en een artikel over veldmaarschalk Montgomery, die hier enige tijd verbleef.

Daarna volgen een reeks (in die tijd) actuele artikels uit het Belang van Limburg en een langere bijdrage over de Russische en vooral de Zonhovense krijgsgevangenen

Deze uitgave besluit met een aantal foto’s over de VREDE, die uiteindelijk 75 jaar geleden een feit werd.


Na de Coronamaatregelen te verkrijgen bij UITPUNT en bij de KONINKLIJKE HEEMKUNDEKRING ZONHOVEN VZW (oud-gemeentehuis, iedere donderdag tussen 13 en 16 u. of de eerste zaterdag van elke maand, zelfde uren). Prijs: € 25 + (eventueel) Verzending € 7


Bij verzending:

Gelieve € 32 over te schrijven op de bankrekening

BE03 0689 0862 4184 (BIC: BBRUBEBB) van de KHZ vzw, Heuvenstraat 4, 3520 Zonhoven met vermelding WO II Zonhoven.


Na ontvangst van deze som wordt u het boek per omgaande toegestuurd.