Ons verhaal


 DAAROM ROEPEN WIJ OP:


“ Help de KHK vzw het archief en het documentatiecentrum verder uit te bouwen “.

Ruim daarom uw zolders en kasten vandaag nog op en stel de waardevolle stukken ter beschikking van de KHZ vzw !

Laat dit klusje in geen geval over aan uw nakomelingen, want zij nemen er de tijd niet voor en laten alles “zonder na te denken” verdwijnen  (naar container park !)  Later zullen zij dat dan betreuren……

Waardevolle stukken voor de KHZ vzw zijn :


 •  Documenten, aktes,brieven, briefkaarten, boeken, kerkboeken, nieuwjaarsbrieven, doodsbrieven, bidprentjes, communie prentjes, menu kaarten, familie stambomen;
 •  Familiefoto’s, foto’s van processies, optochten, gebeurtenissen, gebouwen, plaatsen(die eventueel een andere bestemming kregen);
 •  Dia’s, negatieven(clichés), 8mm filmpjes, super 8mm filmpjes, (video)cassettes;
 •  Voorwerpen allerhande over WO I en WO II, documenten, foto’s, brieven, militaire zakboekjes, eretekens; ● Trouwboekjes, werk boekjes, kleine huis-,tuin- en keuken-voorwerpen.

Activiteiten:


Verzamelen en conserveren van al hetgeen de plaatselijke geschiedenis heeft voortgebracht en wat voldoende waardevol is of betekenis heeft om bewaard te worden voor onze nakomelingen. Zo ontdekken zij later ook hoe het er in uw en onze dagen en tijd van onze voorouders toeging.


Doelstellingen:


Dankzij de uitgebreide informatie en documentatie, nu al uitvoerig voorhanden, biedt de KHZ vzw haar diensten aan, aan

 • ● Studenten, gidsen, andere die info behoeven over de plaatselijke geschiedenis;
  ● Stamboomonderzoek die hun kwartierstaat of familie stamboom wensen op te stellen;
  ● Zonhovenaren die informatie, foto’s of documenten over hun straat of wijk wensen ter gelegenheid van een of andere viering of festiviteit;
  ● Wetenschappers, leden van KHZ vzw zelf bij het opstellen van publicaties , jaarboeken en tentoonstellingen.

De Koninklijke Heemkundekring Zonhoven vzw bewaart en conserveert al deze materialen op een veilige en degelijke manier.
Uw kinderen, kleinkinderen , achterkleinkinderen en vele anderen zullen u in de toekomst erg dankbaar zijn.

En bovendien.....


Het verleden van  ons dierbaar Zonhoven blijft bewaard en is steeds toegankelijk voor iedere gegadigde.


WO II   ZONHOVEN

 

75 jaar na de verschrikkelijke oorlog 1940-1945, waarvan de gevolgen voor velen nog steeds niet vergeten zijn, brengt de KHZ vzw een objectieve bijdrage als herinnering aan op de eerste plaats de Zonhovense  mensen die er noodgedwongen bij betrokken waren maar ook als waarschuwing voor de volgende generaties:

“Laat zo’n catastrofe nooit meer gebeuren!”

Na een zeer algemene duiding van WO II, concentreert de KHZ vzw zich specifiek op de Zonhovenaar, d.w.z. op een deel van het documentatiemateriaal dat wij in onze eigen archieven ter beschikking hadden en dat wij in de archieven van onze gemeente Zonhoven konden aantreffen.

De lezer vindt er een overzicht van de hulpprojecten, de gemeentelijke en parochiale gezagsdragers van die tijd, het vluchtelingenprobleem, waarmee de Zonhovenaar toen al werd geconfronteerd en een artikel over veldmaarschalk Montgomery, die hier enige tijd verbleef.

Daarna volgen een reeks (in die tijd) actuele artikels uit het Belang van Limburg en een langere bijdrage over de Russische en vooral de Zonhovense krijgsgevangenen

Deze uitgave besluit met een aantal foto’s over de VREDE, die uiteindelijk 75 jaar geleden een feit werd.


Na de Coronamaatregelen te verkrijgen bij UITPUNT en bij de KONINKLIJKE HEEMKUNDEKRING ZONHOVEN VZW (oud-gemeentehuis, iedere donderdag tussen 13 en 16 u. of de eerste zaterdag van elke maand, zelfde uren). Prijs: € 25 + (eventueel) Verzending € 7


Bij verzending:

Gelieve € 32 over te schrijven op de bankrekening

BE03 0689 0862 4184 (BIC: BBRUBEBB) van de KHZ vzw, Heuvenstraat 4, 3520 Zonhoven met vermelding WO II Zonhoven.


Na ontvangst van deze som wordt u het boek per omgaande toegestuurd.