Koninklijke Heemkunde Zonhoven vzw.

Publicaties Heemkunde Zonhoven

Volgende publicaties zijn bij ons beschikbaar :

Jaarboek 2019

Volgende thema’s komen aan bod:


 •  een historische uiteenzetting met de titel “Sonuwe”;
   de rupsenplaag in het verleden;
   een ‘verkeerde’ Lieve-Heer in de kapel van Teneikenen;
   enkele zeer oude bidprentjes;
   ‘moord te Zonhoven’;
   foto’s  Genkerbaan;
   enkele bijzondere activiteiten van onze Koninklijke Heemkundekring


       Prijs: 5€

Jozef Schevernels

Als herinnering aan haar broer Jef stelde zijn zus Yvonne het fotoalbum van zijn feestelijke inhaling en eremis ter beschikking van de Koninklijke Heemkundekring Zonhoven vzw.  Het fotoalbum werd indertijd samengesteld naar aanleiding van de inhaling in zijn geboortedorp Zonhoven op zaterdag 08 april 1967 en de plechtige eremis op zondag 09 april 1967 van pater Salvatoriaan, Jef Schevernels,.
Het is een mooi werk geworden over een respectabel persoon, voor de meeste Zonhovenaren totaal onbekend.
De gedachtenis aan Jef levendig houden, vijftig jaar na zijn priesterwijding, dat was dus het opzet. Een gouden priesterjubileum vieren in 2017 zou mooi zijn geweest, maar helaas.


Prijs: 12€

Louis (Lowieke) Remans alias "Den Toeter"

Camping Holsteenbron

Maurice Broux, zoon van Alfons, beschrijft de opkomst en de uitbating van de camping Holsteenbron.
Het was indertijd een handelszaak, die niet zo voor de hand liggend was en al zeker niet voor de plaatselijke Zonhovense bevolking. De meeste mensen hadden nog nooit gehoord van een camping en wisten dus ook niet wat ze zich daarbij moesten voorstellen.
Maar van de beslissing van Fùnske (Alfons Broux) om zo’n zaak op te starten, keek  eigenlijk niemand meer op. Het ging in de beginperiode van pa Broux niet op de eerste plaats ging om de inkomsten maar om een goed onderhouden recreatiepark, waar het aangenaam vertoeven was voor de bezoekers en voor iedereen, hemzelf inbegrepen.
Aan de hand van tekst maar vooral met massa’s sprekend beeldmateriaal vertelt het boek de boeiende ontwikkelingsgeschiedenis van camping Holsteenbron te Zonhoven.  
De camping ‘Hosteenbron’ bestaat nog steeds en betekent nog steeds een aangename pleisterplek voor honderden kampeerders en nog veel meer fietsers.


Graaf Gerard van Loon en Rieneck

Deze historische roman van Roger Maes vertelt het verhaal van Graaf Gerard van Loon, de zesde graaf van Loon. Hij stamt uit Rheineck, bij Breisig aan de Rijn en bestuurde het graafschap Loon van 1171 tot 1194.

Na een conflict met de prinsbisschop van Luik verhuisde graaf Gerard van Borgloon naar Kuringen. Kuringen lag strategisch op de noord-zuidas, de abtenweg van Sint-Truiden tot in de Kempen.
Kuringen ontwikkelde zich tot een militair centrum, terwijl Hasselt uitgroeide tot handels- en ambachtscentrum.
Graaf Gerard nam net als zijn vader Lodewijk I deel aan een kruistocht naar het Heilig Land (derde kruistocht 1189 – 1192) o.l.v. de Duitse keizer Frederik I, Barbarossa.
In die tijd leefde ook de meester-minnedichter Hendrik van Veldeke  (1150 – na 1184),
Verder trad graaf Gerard herhaaldelijk op als krijgsheer in  dienst van de keizer van het heilig Roomse rijk  (1184 - 1195) want als leenman was graaf Gerard verplicht om in het leger van de Duitse keizer zijn verantwoordelijkheid op te nemen.

De groote Oorlog

Prijs: 15€

Prijs : 25€

Dit is  het verhaal van Louis Remans en hoe hij aan zijn bijnaam ‘Den Toeter’ kwam. En waarom deze naam na zovele jaren nog steeds gangbaar is in Zonhoven.
In de omgang noemde men Louis eerst steevast ‘Lowieke’, waarschijnlijk omdat hij vrij klein was. Dat was niet ongewoon in die tijd, want het grootste deel van de mensen was indertijd klein van gestalte.
Johannes, Ludovicus Remans zag het levenslicht te Zonhoven op 20 mei 1879. Van beroep was hij sigarenmaker, hij huwde op 25 november 1904 met Josephina Bammens, geboren te Zonhoven op 10 november 1878 en van beroep landbouwster.
Louis was dan wel volgens de huwelijksakte sigarenmaker, maar waar voerde hij deze activiteit uit? Dat hij buitenshuis werkte, was eigenlijk al buitengewoon. De meeste Zonhovenaren waren immers landbouwers en werkten dus thuis.


Prijs: 5€

In tientallen boeken en tijdschriften is het verloop van “De Groote Oorlog” weergegeven. Ook de Koninklijke Heemkundekring van Zonhoven heeft een boek samengesteld als eerbetoon aan de Zonhovense soldaten die, voor onze vrijheid, vier jaren lang vochten aan de IJzer, er sneuvelden of krijgsgevangen genomen werden. In 1914 telde Zonhoven ca. 3.500 inwoners. 200 Zonhovense mannen waren rechtstreeks bij de oorlog betrokken als soldaat en 21 onder hen sneuvelden; bovendien werden er nog 52 personen weggevoerd. Voor hen is dit een “huldeboek” geworden, opdat niemand hen nooit zou vergeten.


Prijs:   21€

Terugblik op Zonhoven

Terugblik op ZONHOVEN is een fotoboek dat een impressie geeft van de intensieve werking die de Koninklijke Heemkundekring Zonhoven vzw over een periode van 60 jaar presteerde. Het belicht heel specifiek de diverse activiteiten van de Heemkundekring over een tijdspanne van 1953 tot 2013.


Prijs:  25€

20 korte Zonhovens verhalen

Deze 20 verhalen behandelen zeer diverse thema’s : van koning Leopold III, over Roco Granata in Zonhoven tot Cinema Pax en ‘Van molenhuis tot Christus op het kruis’ . Ze werden jarenlang opgetekend en nu gebundeld zodat er een rijk, levendig archief ontstaat van kleine wetenswaardigheden en interessante gebeurtenissen uit het recente of verdere verleden. Het geheel is bedoeld om het geheugen van de Zonhovenaar op te frissen en om bij gelegenheid prettige herinneringen op te halen en verder te vertellen.


Prijs: 18€

De Tiendaagse veldtochtPrijs: 20€


Thema's  van deze uitgave: de Tiendaagse Veldtocht in 1831 en meer speciaal de Slag bij Houthalen van 6 augustus 1931. Op de Teut richtte het Belgische Maasleger een observatie- en opleidingskamp op voor hun troepen. Zij leverden slag te Houthalen tegen de Nederlandse troepen

Verder brengt dit boek een overzicht van de politieke en militaire situatie tijdens de nadagen van de Belgische omwenteling en het Nederlandse antwoord hierop.

Kapel Berkenen:

Motorcross in Zonhoven 


 

De tijd van toen herleeft met zijn herinneringen aan de legendarische motorcrossen, die voornamelijk plaats vonden op de Teut maar ook wel op andere locaties.

De bekendste crossers uit die periode, Giovanni Casagrande en Hermin Bielen en in een latere fase André Vangeneugden, zijn helaas overleden.

Maar een vleugje plaatselijke motorcross-geschiedenis dat dreigde verloren te gaan is in dit boek voor altijd bewaard.

 

In samenwerking met Heemkundekring ‘De Klonkviool’, Houthalen


Prijs: 25€

Fùnske

Fùnske is het verhaal dat door zijn zoon Maurice is neergeschreven om het te bewaren voor de mensheid. Weinig geschoold, beschikte Fùnske toch over zeer veel talenten wat hem tot voorzitter van haast alle Termolense verenigingen maakte. Hij was clown, goochelaar, zanger, acteur maar vooral sociaal geëngageerd en populair bovendien. Later werd hij dan ook nog stichter-uitbater van het recreatieoord camping Holsteenbron. Hij nam bovendien gedurende 10 jaar de zorg voor zijn demente echtgenote op zich. Ik zou zeggen, leest als een roman. Voorzien van vele nostalgische foto’s

Prijs : 25€

Kapel Berkenen


Meerdere verhalen die zich rond de kapel afspelen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en dit telkens met dodelijke afloop. Een kort maar verhelderend werkje om even terug te blikken en voorzien van gepaste foto’s. Laat u verrassen.Prijs : 12€

Zonhoven het Land van Loon


Hier geeft Roger Maes in een uitvoerig artikel informatie over “Sonuwe”, d.w.z. Zonhoven in de geschiedenis, de indeling en de grenzen van het dorp.

In enkele losse artikels behandelt hij het “grensgeschil met Hasselt”, de militaire doortochten in onze regio en de “schansen”.

Ten slotte behandelt hij diverse them’s: waarom de achthoekige kapel op de Heuven?; de graanopbrengst tijdens het Ancien Regime, De betekenis van de “Hubertusvoet” en de “Graanmaat”. Deze bijdragen besluiten met een innoverende idee over de “Territoriale schepenbanken” in ons Land van Loon.

Voor wie houdt van wetenschap en geschiedenis
Prijs : 12€

De Holsteen en zijn bewoners


Om het verhaal helemaal compleet te maken, wordt hier de bevolking van het gehucht de Holsteen in kaart gebracht. Verrassend, niettegenstaande er niet zovele huizen stonden op de Holsteen, dat er toch ontzettend veel bewoners zijn geweest, Boeiend om dat vast te stellen. Nog nooit gebeurd dat op deze manier een Zonhovense wijk in beeld wordt gebracht en bovendien mooi geïllustreerd.

Prijs : 25€

Fùnske Broux naslagwerk

Omdat het teveel was om alles in het boek Fùnske kwijt te kunnen, is deze turf van 508 blz. alles wat Fùnske in de loop van vele jaren heeft samengeschreven, zoals daar zijn: teksten van tientallen sketches, toneelstukjes, liedjes, verhalen van hun reizen naar o.a. Amerika, hun wekelijkse wandelingen, hun binnenlandse reizen en nog zoveel meer. Dit alles tijdens zijn werk op de mijn, het werk op de boerderij, de vele vergaderingen en repetities en nog zoveel meer. Een verwondering of een glimlach zal u dit alles zeker ontlokken.

Prijs : 25€

Janneke Broux:


Een verhaal is door Jef Wyers 40 jaar geleden neergeschreven en gaat over de vele avonturen en verhuizingen van Janneke Broux. Geestig en ludiek maar ook ernstig. Dit verhaal is nu door een van Jannekes petekinderen opnieuw uitgebracht en aangevuld met foto’s, documenten en gegevens wat uitmondt in een vrij lijvig en luchtig document. Echt iets voor de winteravond achter de kachel.Prijs : 18€

Klutermenneke


Iedereen sprak over het Klutermenneke maar niemand wist wie hij daadwerkelijk was.

Hier geven wij in het kort (11 blz.) weer wie het Klutermenneke was en waar en wanneer hij geleefd heeft. Ook nieuwsgierig?Prijs : 3€

WO II in Zonhoven  (Jaarboek 2020)

Prijs : 25€

75 jaar na de verschrikkelijke oorlog 1940-1945, waarvan de gevolgen voor velen nog steeds niet vergeten zijn, brengt de KHZ vzw een objectieve bijdrage als herinnering aan op de eerste plaats de Zonhovense  mensen die er noodgedwongen bij betrokken waren maar ook als waarschuwing voor de volgende generaties:

“Laat zo’n catastrofe nooit meer gebeuren!”

Na een zeer algemene duiding van WO II, concentreert de KHZ vzw zich specifiek op de Zonhovenaar, d.w.z. op een deel van het documentatiemateriaal dat wij in onze eigen archieven ter beschikking hebben en dat wij in de archieven van onze gemeente Zonhoven konden aantreffen.

De lezer vindt er een overzicht van de hulpprojecten, de gemeentelijke en parochiale gezagsdragers van die tijd, het vluchtelingenprobleem, waarmee de Zonhovenaar toen al werd geconfronteerd en een artikel over veldmaarschalk Montgomery, die hier enige tijd verbleef.

Daarna volgen een reeks (in die tijd) actuele artikels uit het Belang van Limburg en een langere bijdrage over de Russische en vooral de Zonhovense krijgsgevangenen

Deze uitgave besluit met een aantal foto’s over de VREDE, die uiteindelijk 75 jaar geleden een feit werd.

Nu reeds te verkrijgen bij de KONINKLIJKE HEEMKUNDEKRING ZONHOVEN VZW (oud-gemeentehuis, donderdag tussen 13 en 16 u.  na afspraak tijdens deze corona tijden).’T ZONEVES URKE

Gaston Konings

Boek BVBA 1988

 

In dit boek vind je de uitgetikte versie van de interviews, die Gaston Konings indertijd (1986-87) van oudere Zonhovense mensen afnam. Deze interviews werden eerder door de vrije radio ‘Midden-Limburg’ uitgezonden.

De oude Zonhovenaren – nu allemaal overleden – vertellen het verhaal van hun belevenissen met veel ‘goesting’, op een leuke, onderhoudende wijze met de nodige humor en zonder bitterheid of heimwee.

Het zijn 27 interviews met mensen die iconische Zonhovense namen dragen als Eevers, Willems, Welkenhuyzen, Pirotte, Baeten, Mommeyer, Bammens, Maris, Bielen, enz.

Het boek stamt uit het jaar 1988 en is uitzonderlijk in zeer beperkte oplage (4 exemplaren!) beschikbaar bij onze Heemkundekring. 

 

Prijs :  25€

Kerktoren & Kerkzolder.

Roger Maes

 

In deze verhandeling verklaart Roger Maes de eigenaardige positie en ook zijn disproportionele omvang t.o.v. de huidige Sint-Quintinuskerk. Verder gaat hij kort in op de verscheidenheid van functies die een toren in een dorpskern in het verleden had: blikvanger, vestiging, burgerlijk gebouw, baken voor de landmeters, tijdmeting … De lezer krijgt een beknopt overzicht van enkele bouwkundige details en de bouwgeschiedenis. In een tweede deel gaat de schrijver in op de originele kerk van de 15de eeuw mooi geïllustreerd met enkele tekeningen van hoe zij er misschien uitzag.


Prijs :  5€